هایپروفیش

مشخصات کلی فرآورده

نام محصول: هایپروفیش

گروه دارویی: پروبیوتیک

شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و قابل حل در آب

حیوان هدف: آبزیان پرورشی


مواد مؤثره در محصول

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیشنی فرمیس

انتروکوکوس فاسیوم

استرپتوکوکوس ترموفیلوس

پديوكوكوس اسيدي لاكتيسی

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

ساکارومایسس سرویزیه

دکستروز


میزان ماده موثره در هر فرآورده

Total Count > 1×1011 CFU/Kg


میزان مصرف

یک کیلوگرم در هر تن خوراک


مکانیسم عمل فرآورده

مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پروبیوتیک: از نظر تغذیه‌­ای، مهمترین مکانیسم پروبیوتیک‌­ها در لوله گوارش آبزیان بهبود جذب غذا با تولید آنزیم­‌های خارج سلولی و تولید ویتامین‌ها می‌باشد. تاثیر مهم دیگر پروبیوتیک­‌ها کاهش میزان بروز و دوره بیماری، تقویت سیستم ایمنی و فعالیتهای ضد میکروبی است. همچنین پروبیوتیک‏‌ها با حذف رقابتی میکروارگانیسم­‌های مضر در حوضچه‌­های پرورش موجب بهبود کیفیت آب و محیط زیست آبزیان می­‌شوند.


مزایای مصرف

تثبیت و کنترل جمعیت میکروب ها در حوضچه های پرورش

حذف عوامل استرس زا مانند نیترات، نیتریت و آمونیاک

تثبیت شاخص های مؤثر در حفظ کیفیت آب

جلوگیری از عفونت های باکتریایی، ویروسی و انگلی

بهبود رشد و ضریب تبدیل مواد غذایی

بهبود درصد بقا و کاهش تلفات

کاهش استرس و حساسیت به بیماری

کاهش نیاز به دارو


اشکال بسته بندی

جعبه حاوی پاکت فویلی یک کیلوگرمی

سطل 5 کیلوگرمی پلی اتیلنی