هایپروکو دی پلاس

مشخصات کلی فرآورده

نام محصول: هایپروکو دی پلاس

گروه دارویی: سین‌بیوتیک

شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و قابل حل در آب

حیوان هدف: نشخوارکنندگان


مواد مؤثره در محصول

باسیلوس سوبتلیس

باسیلوس لیشنی فورمیس

ساکارومیسس سرویزیه

انتروکوکوس فاسیوم

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

پری بیوتیک (دکستران الیگوساکارید)


میزان ماده مؤثره در فرآورده

Total Count > 1×1012 CFU/Kg


میزان مصرف

گوساله (بعد از یک ماهگی) 2 گرم به ازای هر رأس

گاو پرواری و شیری 200 تا 500 گرم در هر تن خوراک


مکانیسم عمل فرآورده

مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پروبیوتیک:

باکتریهای موجود در تقابل با باکتریهای مضر برای مواد غذایی و استقرار در مخاط روده رقابت کرده و با تولید انواع متابولیت‏ها از رشد و تکثیر میکروارگانیسم‏های بیماریزا ممانعت کرده و موجب اصلاح جمعیت باکتریایی، تحریک سیستم ایمنی و انتقال سریع باکتری های بیماریزا از دستگاه گوارش می‏شوند همچنین این باکتریها تولید اسیدهای چرب فرار (VFA) را در مایع شکمبه افزایش داده و تولید متان را به عنوان یکی از منابع هدر رفت انرژی کاهش می‏دهند و با افزایش خفیف pH و کاهش غلظت آمونیاک در شکمبه، تولید پروتئین میکروبی و نرخ عبور پروتئین را افزایش می‏دهند و نیز با جذب نیتروژن غیرآمونیاکی تأثیرات مثبتی بر قابلیت هضم مواد غذایی ایجاد می­کنند. از سوی دیگر این میکروارگانیسم‏ها با جلوگيري از رشد بسیاری از انتروپاتوژن‏ها اثرات بهبود دهندگي مستقيمي بر تغذيه دارند و بتا-گلوكورونيداز و نيتروردوكتاز روده را در پستانداران غيرفعال مي‏كنند. استفاده از محصولات تخميري ناشي از این میکروارگانیسم‏ها، مقاومت به استرس و بيماريهاي ناشی از آن را بهبود داده که در نهایت افزايش اشتها و بهبود ضريب تبديل غذایی و افزايش وزن بدن را در پي دارند.

 

 

مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پری بیوتیک:

 

پری بیوتیک موجود در محصول سین بیوتیک هایپروکو دی پلاس، دکستران الیگوساکارید است. این پری بیوتیک یک اگزوپلی‏ساکارید باکتریایی است که از تخمیر و رشد باکتری لوکونوستوک مزنتروئیدس در محیط بر  پایه ساکارز تولید می‏شود. دکستران در برابر آنزیم‏های معده مقاوم و در محیط دستگاه گوارش تنها باکتریهایی که دارای آنزیم دکستراناز هستند مانند باکتری های مفید تولید کننده اسیدلاکتیک (ترکیبات باکتریایی این محصول) قادر به استفاده از آن می باشند. بدین ترتیب پری‏بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شده میکروارگانیسم‏های پروبیوتیک کمک کرده و در نهایت از رشد میکروارگانیسم‏های بیماریزا جلوگیری می‏کند. دکستران موجود در این ترکیب و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید شده توسط باکتری های پروبیوتیک تحریک کننده سیستم ایمنی هستند.


مزایای مصرف

بهبود کارایی تولید مثل

افزایش اشتها

افزایش تولید چربی و پروتئین شیر

افزایش رشد شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعی روده در دام های گوشتی

افزایش میزان تولید شیر

کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش راندمان غذایی

تنظیم و تثبیت فلور میکروبی شکمبه

جلوگیری از اسیدوز

کاهش سلول های سوماتیک در شیر

جلوگیری از ورم پستان


بسته بندی، شرايط نگهداری و بهترین زمان مصرف

بسته‌بندی:

قوطی یک کیلوگرمی پت

 

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بهترین زمان مصرف:

دو سال پس از تولید