هایپرو کالوز دی پلاس

مشخصات کلی فرآورده

نام محصول: هایپروکالوز دی پلاس

گروه دارویی: سین‌بیوتیک

شكل دارويی: پودر محلول در آب

حیوان هدف: گوساله‌های شیرخوار


مواد مؤثره در محصول

پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی

استرپتوکوکوس ترموفیلوس

انتروکوکوس فاسیوم

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

ساکارومایسس سرویزیه

پری بیوتیک (دکستران الیگوساکارید)


میزان ماده مؤثره در فرآورده

Total Count > 1×1012 CFU/Kg


میزان مصرف

2 گرم به ازای هر رأس گوساله شیرخوار

4 گرم به ازای هر رأس گوساله شیرخوار (در زمان اسهال)


مکانیسم عمل فرآورده

مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پروبیوتیک :

دستگاه گوارش حیوان در دوران جنینی عاری از هرگونه میکروارگانیسم است و در بدو تولد و عبور حیوان از کانال زایمان میکروارگانیسم­های مختلف در دستگاه گوارش حیوان مستقر می­شوند و پس از تولد، محیط زیست حیوان تأثیر مهمی در تکامل میکروبی دستگاه گوارش حیوان تازه متولد شده دارد. بطور کلی در هفته­های اول تولد به دلیل عدم رشد و تکامل فلور مفید میکروبی روده، میکروارگانیسم‏های مضری که وارد دستگاه گوارش می­شوند موجب بیماریهای مختلف بخصوص اسهال می‏شوند. مصرف هایپروکالوز در روزهای اولیه تولد، سبب استقرار میکروارگانیسم‏های مفید و تکامل سریعتر فلور میکروبی دستگاه گوارش می­شود. همچنین میکروارگانیسم­های موجود در این محصول توان بالایی در حذف عوامل بیماریزای باکتریایی داشته با بلوکه کردن جایگاه­های اتصال و نامساعد کردن شرایط بدن برای ویروس­ها از تکثیر و بیماریزایی آنها جلوگیری می‏کنند. به دلیل وجود بیماریهای شایع در دام نوزاد و پیشگیری از ابتلاء به این گونه بیماریها و افزایش بازده تولید، از پروبیوتیک­ها به عنوان افزودنی­های کمکی جهت تقویت فعالیت سیستم ایمنی و جلوگیری از بروز بیماریهایی مانند اسهال و بهبود افزایش وزن استفاده می­شود.

مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پری بیوتیک:

 

 پری بیوتیک موجود در محصول سین بیوتیک هایپروکالوز دی پلاس، دکستران الیگوساکارید است. این پری بیوتیک یک اگزوپلی ساکارید باکتریایی است که از تخمیر و رشد باکتری لوکونوستوک مزنتروئیدس در محیط بر  پایه ساکارز تولید می‏شود. دکستران در برابر آنزیم‏های معده مقاوم و در محیط دستگاه گوارش تنها باکتریهایی که دارای آنزیم دکستراناز هستند مانند باکتری های مفید تولید کننده اسیدلاکتیک (ترکیبات باکتریایی این محصول) قادر به استفاده از آن می باشند. بدین ترتیب پری بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شده میکروارگانیسم‏های پروبیوتیک کمک کرده و در نهایت از رشد میکروارگانیسم‏های بیماریزا جلوگیری می‏کند. دکستران موجود در این ترکیب و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید شده توسط باکتری های پروبیوتیک تحریک کننده سیستم ایمنی هستند.


مزایای مصرف

پیشگیری، بهبود و درمان اسهال

تقویت سیستم ایمنی

تنظیم و تثبیت فلور میکروبی شکمبه

جلوگیری از اسیدوز

افزایش اشتها

بهبود عملکرد رشد

کاهش دوره شیر خوارگی

افزایش سرعت رشد پرزهای شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعی روده


بسته بندی، شرايط نگهداری و بهترین زمان مصرف

بسته‌بندی:

قوطی یک کیلوگرمی پت

 

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بهترین زمان مصرف:

دو سال پس از تولید