هایپرو کو

مشخصات کلی فرآورده

نام محصول: هایپروکو (Hyprocow)

گروه دارویی: پروبیوتیک

شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک

حیوان هدف: نشخوارکنندگان


مواد مؤثره در محصول

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیشنی فورمیس

ساکارومیسس سرویزیه

انتروکوکوس فاسیوم

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

کربنات کلسیم


میزان ماده مؤثره در هر فرآورده

Total Count > 1×1011 CFU/Kg


میزان مصرف

گوساله (بعد از یک ماهگی) 4 گرم به ازای هر رأس

گاو پرواری و شیری 300 گرم تا یک کیلوگرم در هر تن خوراک


مکانیسم عمل فرآورده

باکتریهای موجود در تقابل با باکتریهای مضر برای مواد غذایی و استقرار در مخاط روده رقابت کرده و با تولید انواع متابولیت‏‌ها از رشد و تکثیر میکروارگانیسم‏‌های بیماریزا ممانعت کرده و موجب اصلاح جمعیت باکتریایی، تحریک سیستم ایمنی و انتقال سریع باکتری های بیماریزا از دستگاه گوارش می‏‌شوند همچنین این باکتریها تولید اسیدهای چرب فرار (VFA) را در مایع شکمبه افزایش داده و تولید متان را به عنوان یکی از منابع هدر رفت انرژی کاهش می‏‌دهند و با افزایش خفیف pH و کاهش غلظت آمونیاک در شکمبه، تولید پروتئین میکروبی و نرخ عبور پروتئین را افزایش می‏‌دهند و نیز با جذب نیتروژن غیرآمونیاکی تأثیرات مثبتی بر قابلیت هضم مواد غذایی ایجاد می­‌کنند. از سوی دیگر این میکروارگانیسم‏‌ها با جلوگيري از رشد بسیاری از انتروپاتوژن‏‌ها اثرات بهبود دهندگي مستقيمي بر تغذيه دارند و بتا-گلوكورونيداز و نيتروردوكتاز روده را در پستانداران غيرفعال مي‏‌كنند. استفاده از محصولات تخميري ناشي از این میکروارگانیسم‌‏ها، مقاومت به استرس و بيماريهاي ناشی از آن را بهبود داده که در نهایت افزايش اشتها و بهبود ضريب تبديل غذایی و افزايش وزن بدن را در پي دارند.


مزایای مصرف

بهبود کارایی تولید مثل

افزایش اشتها

افزایش تولید چربی و پروتئین شیر

افزایش رشد شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعی روده در دام‌های گوشتی

افزایش میزان تولید شیر

کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش راندمان غذایی

تنظیم و تثبیت فلور میکروبی شکمبه

جلوگیری از اسیدوز

کاهش سلولهای سوماتیک در شیر

جلوگیری از ورم پستان


اشکال بسته بندی

جعبه حاوی دو عدد پاکت فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی

پاکت‌های فویل آلومینیومی سه لایه 5 کیلوگرمی