هایپرو کواین

مشخصات کلی فرآورده

نام محصول: هایپروکوآین

گروه دارویی: پروبیوتیک 

شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و محلول در آب

حیوان هدف: انواع اسب


مواد مؤثره در محصول

لاکتوباسیلوس رامنوسوس

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

انتروکوکوس فاسیوم

پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیشنی فرمیس

ساکارومایسس سرویزیه

دکستروز


میزان ماده مؤثره در فرآورده

Total Count > 1×1011 CFU/Kg


میزان مصرف

4 گرم به ازای هر رأس کره اسب

10 گرم به ازای هر رأس اسب بالغ


مکانیسم عمل فرآورده

پروبیوتیک­‌ها بعد از مصرف و استقرار در دستگاه گوارش حیوان موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش میزبان شده و با اتصال به دیواره روده و ممانعت از احتمال تشکیل کلنی توسط میکروارگانیسم‌های بیماریزا به عنوان سدی در برابر پاتوژن‌ها عمل می‌کنند. علاوه­ بر آن، پروبیوتیک­‌ها ترکیباتی تولید می‌کنند که با مکانیسم­‌های مختلف قادر به خنثی نمودن سموم تولید شده توسط عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش می‌­باشند و با مکانیسم اگریگاسیون و کواگریگاسیون عوامل بیماریزا را به خارج از بدن حیوان دفع می­‌کنند. میکروارگانیسم­های پروبیوتیک با اتصال به دیواره روده علاوه بر ایجاد تعادل میکروبی در فلور روده با تحریک سیستم ایمنی و تأثیر بر حرکات دودی روده، فعالیت دستگاه گوارش و سیستم ایمنی را بهبود بخشیده و بیماریهایی مانند کولیت را کنترل و درمان می­کنند.


مزایای مصرف

بهبود عملکرد سیستم گوارش در اسب

تقویت سیستم ایمنی

کاهش استرس­های ناشی از مسابقات

کاهش اختلات عصبی

بهبود اشتها

بهداشت و سلامت سُم

بهبود کارایی تولید مثل

تأمین باکتریهای مؤثر در هضم مواد غذایی مانند فیبر و نشاسته

کمک به حفظ pH در حد طبیعی در دستگاه گوارش اسب

کاهش ابتلاء به بیماریهای مرتبط با دستگاه گوارش و ناهنجاریهای مرتبط با تغذیه در اندام حرکتی مانند لنگش (Laminitis)

ممانعت از چسبندگی باکتریهای بیماریزا به سطح دستگاه گوارش

ایجاد تعادل در پاسخ سیستم ایمنی به عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش


بسته بندی، شرايط نگهداری و بهترین زمان مصرف

بسته‌بندی:

جعبه حاوی یک پاکت فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی

پاکت‌های فویل آلومینیومی سه لایه 5 کیلوگرمی

 

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بهترین زمان مصرف:

دو سال پس از تولید