هایپرو کواین دی پلاس

مشخصات کلی فرآورده

نام محصول: هایپروکوآین دی پلاس

گروه دارویی: سین‌بیوتیک

شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و محلول در آب

حیوان هدف: انواع اسب


مواد مؤثره در محصول

لاکتوباسیلوس رامنوسوس

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

انتروکوکوس فاسیوم

پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیشنی فرمیس

ساکارومایسس سرویزیه

پری بیوتیک (دکستران الیگوساکارید)


میزان ماده مؤثره در فرآورده

Total Count > 1×1012 CFU/Kg


میزان مصرف

2 گرم به ازای هر رأس کره اسب

5 گرم به ازای هر رأس اسب بالغ


مکانیسم عمل فرآورده

پروبیوتیک­‌ها بعد از مصرف و استقرار در دستگاه گوارش حیوان موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش میزبان شده و با اتصال به دیواره روده و ممانعت از احتمال تشکیل کلنی توسط میکروارگانیسم‌های بیماریزا به عنوان سدی در برابر پاتوژن‌ها عمل می‌کنند. علاوه­ بر آن، پروبیوتیک­‌ها ترکیباتی تولید می‌کنند که با مکانیسم­های مختلف قادر به خنثی نمودن سموم تولید شده توسط عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش می‌­باشند و با مکانیسم اگریگاسیون و کواگریگاسیون عوامل بیماریزا را به خارج از بدن حیوان دفع می­کنند. میکروارگانیسم­‌های پروبیوتیک با اتصال به دیواره روده علاوه بر ایجاد تعادل میکروبی در فلور روده با تحریک سیستم ایمنی و تأثیر بر حرکات دودی روده، فعالیت دستگاه گوارش و سیستم ایمنی را بهبود بخشیده و بیماریهایی مانند کولیت را کنترل و درمان می‌­کنند.

پری‌بیوتیک موجود در محصول سین‌بیوتیک هایپروزیم دی‌پلاس، دکستران الیگوساکارید است. این پری‌بیوتیک یک اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی است که از تخمیر و رشد باکتری لوکونوستوک مزنتروئیدس در محیط بر پایه ساکارز تولید می‏‌شود. دکستران در برابر آنزیم‏‌های معده مقاوم و در محیط دستگاه گوارش تنها باکتریهایی که دارای آنزیم دکستراناز هستند مانند باکتریهای مفید تولیدکننده اسیدلاکتیک (ترکیبات باکتریایی این محصول) قادر به استفاده از آن می‌باشند. بدین ترتیب پری‌بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شده میکروارگانیسم‏‌های پروبیوتیک کمک کرده و در نهایت از رشد میکروارگانیسم‏‌های بیماریزا جلوگیری می‏‌کند. دکستران موجود در این ترکیب و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید شده توسط باکتریهای پروبیوتیک تحریک کننده سیستم ایمنی هستند.


مزایای مصرف

بهبود عملکرد سیستم گوارش در اسب

تقویت سیستم ایمنی

کاهش استرس­های ناشی از مسابقات

کاهش اختلات عصبی

بهبود اشتها

بهداشت و سلامت سُم

بهبود کارایی تولید مثل

تأمین باکتریهای مؤثر در هضم مواد غذایی مانند فیبر و نشاسته

کمک به حفظ pH در حد طبیعی در دستگاه گوارش اسب

کاهش ابتلاء به بیماریهای مرتبط با دستگاه گوارش و ناهنجاریهای مرتبط با تغذیه در اندام حرکتی مانند لنگش (Laminitis)

ممانعت از چسبندگی باکتریهای بیماریزا به سطح دستگاه گوارش


بسته بندی، شرايط نگهداری و بهترین زمان مصرف

بسته‌بندی:

قوطی یک کیلوگرمی پت

 

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

بهترین زمان مصرف:

دو سال پس از تولید