کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران

اهمیت فسفر در کشاورزی

فسفر، یکی از عناصر غذایی ضروری است که به طور فعال در بسیاری از فرایندهای حیاتی گیاه مانند تقسیم سلولی، فتوسنتز، تجزیه قندها، انتقال انرژی و ... نقش ایفا می­‌کند. بیشتر خاک­‌های کشاورزی حاوی مقادیر کافی فسفر هستند که بخش زیادی از آن، در نتیجه کاربرد منظم و دوره‌­ای کودهای فسفره توسط کشاورزان در خاک تجمع پیدا کرد‌ه‌­اند. با این حال، بیشتر فسفر موجود به دلیل تثبیت سریع و تحرک بسیار پایین، عملا برای گیاهان غیر قابل استفاده هستند. باکتر‌‌ی‌­های حل­‌کننده فسفات، با آزادسازی و محلو‌ل­سازی فسفر، آن را به فرم­‌های قابل استفاده برای گیاهان تبدیل کرده و همزمان در بهبود رشد عناصری مانند آهن، آلومینیوم و کلسیم نیز نقش ایفا می­‌کنند. استفاده همزمان از منابع فسفره و باکتری‌­های حل­‌کننده فسفات می­‌تواند کارایی جذب این عنصر را افزایش داده و از تجمع بیش از حد فسفر در خاک­ جلوگیری کند.


محتوا و نحوه اثر

کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران، حاوی 20 درصد فسفر معدنی، حدود 8 درصد ماده آلی و تراکم قابل توجهی از باکتر‌ی‌­های حل‌­کننده فسفات است و در خاک‌­هایی که از کمبود فسفر رنج می‌­برند، به دلیل تامین همزمان منبع فسفر و باکتری‌­های حل‌­کننده فسفات، جایگزین بسیار مناسبی برای کودهای شیمیایی فسفره محسوب می­‌شود. باکتری­‌های موجود در این محصول گرانوله، مانع از باندشدن فسفر  با کانی­‌هایی مانند آهن، آلومینیوم و کلسیم شده و از تثبیت و غیرقابل­‌حل­‌شدن آن ممانعت می­‌کنند.


فواید استفاده از بایوفسفات بایوران

ترکیب همزمان فسفر معدنی، ماده آلی و باکتری‌­های حل­‌کننده فسفات در یک محصول با فرمولاسیون گرانول و روش نگهداری و کاربرد آسان از ویژگی­‌های بارز این محصول به شمار می­‌رود. این محصول، برای جلوگیری از تثبیت­‌شدن فسفر و خروج آن از دسترس گیاه که یکی از مهم­‌ترین مشکلات مربوط به جذب فسفر در خاک­‌های ایران است بسیار مناسب می­‌باشد.


روش و مقدار مصرف

محصول بایوفسفات بایوران، به صورت گرانول فرموله شده و بسته به محتوای فسفر خاک که از طریق آزمون خاک تعیین می‌­شود، مقدار مصرف آن در محصولات زراعی، مطابق جدول زیر بین 75 تا 300 کیلوگرم در هکتار متغیر است. در صورت موجود نبودن آزمون خاک، استفاده از 100 کیلوگرم کود در هکتار توصیه می‌­شود. این محصول، برای گیاهان زراعی در زمان کشت و همزمان با شخم و برای درختان میوه به صورت چال‌کود یا کانال کود به میزان 1 تا 2 کیلوگرم به ازای هر درخت قابل استفاده است و استفاده همزمان از آن به همراه کودهای دامی و سایر کودهای شیمیایی چه برای گیاهان زراعی و چه برای درختان میوه مانعی ندارد.

مقدار توصیه‌شده کود بایوفسفات بایوران بسته به محتوای فسفر خاک

 

نحوه مصرف

زمان مصرف

مقدار مصرف

محتوای فسفر خاک (ppm)

همراه با شخم یا دیسک

هنگام آماده­‌سازی یا کاشت زمین

300 کیلوگرم در هکتار

کمتر از 5

 همراه با شخم یا دیسک

 هنگام آماده­‌سازی یا کاشت زمین

150 کیلوگرم در هکتار

بین 5 تا 10

 همراه با شخم یا دیسک

 هنگام آماده­‌سازی یا کاشت زمین

75 کیلوگرم در هکتار

بین 10 تا 20