کود بیولوژیک تریکوران پی

قارچ آنتاگونیست تریکودرما هارزیانوم

قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum، یکی از موفق‏‌ترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏‌های گیاهی است که از چند طریق به افزایش رشد و عملکرد گیاهان کمک می‏‌کند. اثر آنتاگونیستی این قارچ بر گونه‏‌های مختلف قارچ‏‌های بیمارگر خاکزی، آن را به یک گزینه ایده‏‌آل برای کنترل بیماری‏‌های گیاهی تبدیل کرده است. محصول تریکوران پی، با فرمولاسیون پودر وتابل، به عنوان یک کود و قارچکش بیولوژیک، ترکیبی ایده‌‏آل برای افزایش رشد گیاهان و مبارزه با عوامل بیماری‏‌زای مختلف مانند Macrophomina phaseolina ،Rhizoctonia solani ،P. ultimum ، Pythium aphanidermatum و Fusarium oxysporum است.


محتوا و نحوه اثر

این محصول، دربرگیرنده یکی از مهم‌ترین قارچ‌های ریزوسفری گیاهان است که در بسته‌های 500 گرمی و بصورت پودر قابل حل در آب فرموله می‌شود. این قارچ، از طریق سنتز طیفی از آنزیم‌های رشدی و ترکیبات ضدقارچ، هم به عنوان کود به افزایش رشد گیاه کمک کرده و هم به عنوان یک ترکیب قارچکش، می‌تواند از گیاه در برابر عوامل بیماری‌زای ریشه و طوقه محافظت کند.


فواید استفاده از تریکوران پی

تریکوران پی فاقد هرگونه ماده شیمیایی مضر بوده و برای تولید محصولات ارگانیک به منظور صادرات یا تازه‌خوری بسیار مناسب می‌باشد. با توجه به قیمت مناسب، این محصول، می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای نمونه‌های مشابه وارداتی و یا قارچکش‌های شیمیایی موجود در بازار باشد.


روش و مقدار مصرف

مقادیر توصیه‌شده از این کود را مطابق جدول زیر برای گیاهان مختلف استفاده کنید.

توضیحات

شیوه کاربرد

نوع محصولات

5 تا 15 گرم از محصول بسته به اندازه و شکل بذر به یک کیلوگرم بذر که قبلا با مقدار مناسبی آب مرطوب شده اضافه و پس از هم­‌زدن کامل برای کاشت آماده شود.

بذرمال

محصولات زراعی، سبزی و صیفی و جالیز

2 کیلوگرم از محصول به همراه آب آبیاری برای تیمار یک هکتار از مزرعه استفاده شود.

همراه آب آبیاری

 محصولات زراعی، سبزی و صیفی و جالیز

به ازای هر لیتر آب، 10 گرم از محصول استفاده و پس از مخلوط کردن کامل، ریشه نشاء­ها را به مدت 5 تا 10 دقیقه در آن قرار دهید.

تلقیح نشاء

 محصولات زراعی، سبزی و صیفی و جالیز

2 تا 3 کیلوگرم از محصول به همراه آب آبیاری برای تیمار یک هکتار زمین استفاده شود.

همراه آب آبیاری

محصولات باغی، درختان جنگلی و فضای سبز

25 گرم از محصول به خوبی با کود دامی پوسیده یا خاک‌­برگ مخلوط شده و در چاله­‌های ایجادشده در نزدیکی انتهای سایه­‌انداز درخت ریخته شود. برای درختان کمتر از 5 سال، یک چاله و برای درختان بالای 5 سال دو چاله به عمق 40 و قطر 30 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

چالکود

 محصولات باغی، درختان جنگلی و فضای سبز