کود بیولوژیک رشد افزا

باکتری های فیلوسفری محرک رشد گیاه (PGPBs)

اندام هوایی گیاهان که به نام فیلوسفر شناخته می­‌شود، زیستگاه طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌­های مفید است که در تعامل با گیاه میزبان، به بهبود رشد، سلامت، دفاع و عملکرد آن کمک می­‌کنند. اثرات مثبت این میکروارگانیسم‌­ها ممکن است از طریق فعالیت­‌هایی مانند تثبیت نیتروژن، تولید هورمون‌­های رشدی گیاهی، تولید سیدروفور، محافظت از گیاه در برابر عوامل بیماری‌­زا از طریق ترشح آنزیم­‌های ضدقارچی و ترکیبات آنتی‌بیوتیک، تجزیه آلودگی‌های محیطی و القای مقاومت در گیاه نسبت به عوامل بیمارگر ایجاد شود. شناسایی باکتری­‌های موثر و تکثیر آنها در قالب کودهای بیولوژیک  اخیرا بشدت مورد توجه محققان قرار گرفته است.


محتوا و نحوه اثر

این محصول، دربرگیرنده مجموعه‌ای از باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی است که به طور فعال در بهبود رشد، عملکرد و سلامت گیاهان مختلف نقش ایفا می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند حل کردن فسفات، تولید سیدروفور، تولید هورمون‌های رشدی و تولید طیفی از ترکیبات ضدقارچی از جمله فعالیت‌های شناخته‌شده این باکتری‌ها هستند.


فواید استفاده از رشداَفزا

علاوه بر اثرات مثبت این محصول بر رشد و سلامت گیاهان، باکتری‌های موجود در این کود، نقش بسیار موثری در غلبه بر تنش‌های زنده و غیرزنده مانند استرس‌های محیطی و عوامل بیمارگر ایفا می‌کنند. محصولاتی که با استفاده از این کود تولید می‌شوند عاری از ترکیبات شیمیایی مضر بوده و می‌توانند گواهی ارگانیک دریافت کنند.


روش و مقدار مصرف

مقدار توصیه‌شده از این کود را مطابق جدول زیر برای محصولات مختلف روی شاخ و برگ محلول‌پاشی کنید.

میزان و روش مصرف

 

زمان مصرف

محصول

در هر مرحله، 1/5 تا 2 لیتر از کود را در مقدار آب لازم برای خیس‌­کردن یک هکتار مزرعه حل کرده و محلول­‌پاشی کنید.

1- مرحله شروع پنجه­‌زنی

2- مرحله خوشه­‌رفتن

دو مرحله

گندم، جو، برنج و سایر محصولات با سطح برگ کم در واحد سطح

در هر مرحله، 2 تا 3 لیتر از کود را در مقدار آب لازم برای خیس­‌کردن یک هکتار مزرعه حل کرده و محلول­‌پاشی کنید.

1- 35 روز پس از کشت

2- مرحله تشکیل غوزه یا 60 روز پس از کشت

دو مرحله

پنبه و سایر محصولات با سطح برگ متوسط در واحد سطح

در هر مرحله، 3 تا 5 لیتر از کود را در مقدار آب لازم برای خیس­‌کردن یک هکتار مزرعه حل کرده و محلول­‌پاشی کنید.

1- 30 روز پس از کشت

2- 50 روز پس از کشت

دو مرحله

ذرت و سایر محصولات با سطح برگ زیاد در واحد سطح

در هر مرحله، 3 تا 5 لیتر از کود را در مقدار آب لازم برای خیس‌­کردن یک هکتار باغ حل کرده و محلول­‌پاشی کنید.

ابتدا و اواسط فصل رویشی

دو مرحله

درختان میوه و زینتی