کود-قارچکش بیولوژیک بایوگارد

کود-قارچکش بیولوژیک بایوگارد

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: کود-قارچکش بیولوژیک بایوگارد

قارچ Trichoderma harzianum، باکتری Bacillus velezensis، هیومیک اسید

Trichoderma harzianum                106 propagule/gr

Bacillus velezensis                          107 CFU/gr

Humic acid                                      5%

 •  بذرمال و غده‌مال: در این روش، بذر یا غده مورداستفاده با مقدار مناسب آب مرطوب شده و مقدار 0/5 تا 1/5 کیلوگرم بایوگارد بسته به اندازه بذر یا غده روی آن ریخته شود. پس از هم زدن کامل بذرها و غده‌ها، حتی‌الامکان در همان روز اقدام به کشت شود.
 •  تلقیح ریشه نشاء و نهال: در این روش، مقدار 1 کیلوگرم از بایوگارد در 100 لیتر آب در یک تشت یا مخزن حل شده و ریشه نشاء و نهال قبل از کشت، به مدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه‌شده قرار داده شود.
 • آبیاری: در این روش، مقدار 1/5 کیلوگرم از بایوگارد با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار داده شود تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه، باغ یا خزانه (ویژه برنج) مورداستفاده قرار گیرد.
 •  اختلاط با بستر کشت: 0/5 کیلوگرم برای اختلاط با یک مترمکعب بستر کشت استفاده شود.
 •  هیدروپونیک: ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم در ۱۰۰۰ مترمربع همراه با محلول غذایی، ۳ تا ۵ بار در طول فصل رشد استفاده شود.
 •  چالکود زمستانه: 15 تا 20 گرم از محصول به خوبی با کود پوسیده دامی یا خاکبرگ مخلوط و در چاله‌های ایجاد شده در پای درخت ریخته شود. برای درختان بالای 5 سال دو چاله و کمتر از 5 سال یک چاله در نظر گرفته شود.

میکروارگانیسم‌های موجود در این محصول، از طریق تولید هورمون‌های رشد گیاهی و تسهیل جذب عناصر غذایی سبب افزایش سرعت جوانه‌زنی بذور، توسعه سیستم ریشه‌ای و بهبود رشد و عملکرد گیاهان شده و از طرف دیگر با تولید طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها، متابولیت‌ها و آنزیم‌های تجزیه کننده سلولز و کیتین سبب افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش‌های زنده و غیرزنده مانند بیماری های قارچی خاکزاد، نماتودها، شوری، خشکی و نوسانات دمایی می‌شوند. اسیدهیومیک موجود در بایوگارد به عنوان تامین‌کننده ماده آلی خاک و کلاته‌کننده عناصر غذایی به بهبود رشد، سلامت و عملکرد گیاهان کمک بسزایی می‌کند.

 •  بهبود جوانه‌زنی بذور و افزایش درصد سبز شدن مزرعه
 •  تسریع ریشه‌زایی و افزایش میزان جذب عناصر غذایی
 •  افزایش ظرفیت بافری خاک به ویژه در شرایط pH نامطلوب
 •  پیشگیری و کنترل بیماری‌های قارچی خاکزاد (بوته‌میری، پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه)
 •  افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های غیرزنده مانند خشکی، شوری و نوسانات دمایی
 •  کاهش مصرف قارچکش های شیمیایی و افزایش تولید محصول سالم

جعبه حاوی دو بسته فویل آلومینیومی 500 گرمی است.

 • بایوگارد دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
 • در صورت باز شدن پلمپ بسته بندی، ماندگاری محصول کاهش می یابد.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک
قارچ‌کش‌های بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی