هایپرولایف

هایپرولایف

مشخصات کلی فرآورده
 • نام محصول: هایپرولایف
 •  گروه دارویی: پروبیوتیک
 •  شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک
 •  حیوان هدف: انواع طیور
 •  باسیلوس سوبتیلیس (به فرم اسپور)
 •  کربنات کلسیم
 • طیور گوشتی
 •  دوره آغازین: ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک
 • دوره میانی: ۴۰۰ گرم در هر تن خوراک
 •  دوره پایانی: ۳۰۰ گرم در هر تن خوراک
  طیور تخمگذار
 •  پرورش: ۱ تا ۴ هفتگى: ۵۰۰ گرم در تن خوراك
 •  پرورش: ۵ تا ۱۸ هفتگى: ۳۰۰ گرم در تن خوراك
 •  تولید: ۱۹ تا ۳۰ هفتگى: ۵۰۰ گرم در تن خوراك
 •  تولید: ۳۱ تا انتهاى دوره: ۳۰۰ گرم در تن خوراك
 •  هایپرولایف حاوی باکتری اسپوردار باسیلوس سوبتیلیس با قابلیت تولید انواع آنزیم‌های گوارشی نظیر پروتئاز، آمیلاز، لیپاز و بتاگالاکتوزیداز است. با استفاده از این محصول، قابلیت هضم‌پذیری مواد غذایی در روده کوچک افزایش یافته و سبب کاهش ضریب تبدیل خوراک و افزایش راندمان تولید شده و از طریق حذف رقابتی در دستگاه گوارش، از رشد و تکثیر باکتریهای بیماریزا ممانعت بعمل می‌آورد.
 •  ۱-افزایش قابلیت هضم با ترشح آنزیم ها
  باکتریهاى موجود در پروبیوتیک هایپرولایف به دلیل افزایش استفاده از ماده خشک اقلام خوراکى و ابقاى چربى سبب افزایش انرژى متابولیسمى جیره میشوند. باسیلوس بکاررفته در پروبیوتیک هایپرولایف از توانایى تولید آنزیم در سطح بالایى برخوردار است و به دلیل تولید پروتئاز، لیپاز و آمیلاز به عنوان افزودنى محرك رشد و بهبود دهنده عملکرد در خوراك هاى تجارى استفاده مى شود.
 •  ۲-افزایش طول ویلى و جلوگیرى از بروز بیمارى هاى گوارشی
  باکترى هاى بکاررفته در پروبیوتیک هایپرولایف با مصرف اکسیژن محیط در زمان جوانه زنى و ایجاد یک محیط بى هوازى، شرایط ایده آلى را براى رشد و تکثیر لاکتوباسیل هاى بومى روده ایجاد مىکنند، این فعالیت منجرب حذف رقابتى باکترى هاى پاتوژن همچون کلستریدیوم پرفرینجنس و سایر باکترى هاى بیماریزا در روده از طریق تولید اسید لاکتیک توسط لاکتوباسیلوس ها میشود. از سوى دیگر استفاده از پروبیوتیک هایپرولایف موجب کاهش عمق کریپت و افزایش طول پرز روده باریک و در نتیجه افزایش سطح جذب مواد غذایى مى شود.
هایپرولایف
 •  بهبود ضریب تبدیل مواد غذایى
 •  کاهش مصرف آنتى بیوتیک در گله
 •  کاهش تلفات گله
 •  افزایش یکنواختی گله
 •  افزایش قابلیت هضم خوراک
 •  کاهش احتمال بروز بیماری
 •  تقویت سیستم ایمنی
 •  کاهش سطح آمونیاک سالن
 •  جعبه مقوایی حاوی دو پاکت فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی
 •  پاکت‌ فویل آلومینیومی ۵ کیلوگرمی به‌ صورت وکیوم
 •  سطل‌ ۵ کیلوگرمی پلی اتیلنی
 •  در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 •  فقط برای مصارف دامپزشکی استفاده شود.
 •  دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 •  تا دو سال پس از زمان تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آکواران

اطلاعات متنی

زنبور

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی