هایپروکالوز

هایپرو کالوز

مشخصات کلی فرآورده
 • نام محصول: هایپروکالوز
 •  گروه دارویی: پروبیوتیک
 •  شكل دارويی: پودر محلول در آب
 •  حیوان هدف: گوساله‌های شیرخوار
 •  پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی
 •  استرپتوکوکوس ترموفیلوس
 • انتروکوکوس فاسیوم
 •  لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
 •  لاکتوباسیلوس بولگاریکوس
 •  لاکتوباسیلوس رامنوسوس
 •  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
 •  ساکارومایسس سرویزیه
 •  دکستروز
 •  حداقل 1011 (CFU/Kg)
   
   
 •  ۳ گرم به ازای هر رأس گوساله شیرخوار (بمنظور پیشگیری از اسهال)
 •  ۵ گرم به ازای هر رأس گوساله شیرخوار (در زمان بروز اسهال)
 •  دستگاه گوارش حیوان در دوران جنینی عاری از هرگونه میکروارگانیسم است و در بدو تولد و عبور حیوان از کانال زایمان میکروارگانیسم­‌های مختلف در دستگاه گوارش حیوان مستقر می‌شوند و پس از تولد، محیط زیست حیوان تأثیر مهمی در تکامل میکروبی دستگاه گوارش حیوان متولد شده دارد. بطور کلی در هفته های اول تولد به دلیل عدم رشد و تکامل فلور مفید میکروبی روده، میکروارگانیسم‏‌های مضری که وارد دستگاه گوارش می‌شوند موجب بروز بیماری های مختلفی نظیر اسهال می‌‏شوند. مصرف هایپروکالوز در روزهای اولیه تولد، سبب استقرار میکروارگانیسم‏‌های مفید و تکامل سریع‌تر فلور میکروبی دستگاه گوارش می شود همچنین میکروارگانیسم‌های موجود در این محصول توان بالایی در حذف عوامل بیماریزای باکتریایی داشته با بلوکه کردن جایگاه‌های اتصال و نامساعد کردن شرایط بدن برای ویروس ها از تکثیر و بیماری‌زایی آنها جلوگیری می‏‌کنند. از پروبیوتیک‌ها بعنوان افزودنی‌های کمکی جهت تقویت فعالیت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری‌های رایج مانند اسهال در گوساله‌، استفاده می‌شود.
هایپرو کالوز
 •  پیشگیری، بهبود و درمان اسهال
 • تقویت سیستم ایمنی
 •  تنظیم و تثبیت فلور میکروبی دستگاه گوارش
 • افزایش اشتها
 •  بهبود عملکرد رشد
 •  کاهش دوره شیر خوارگی
 • افزایش سرعت رشد پرزهای شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعی روده
 • جعبه مقوایی حاوی دو پاکت فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی
 • پاکت‌ فویل آلومینیومی ۵ کیلوگرمی به‌ صورت وکیوم
 • در جای خشک و خنک و دور از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
 • دور از دسترس اطفال نگه دارید.
 •  دو سال پس از تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آکواران

اطلاعات متنی

زنبور

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی