هایپرو کواین دی پلاس

هایپرو کواین دی پلاس

مشخصات کلی فرآورده
 •  نام محصول: هایپروکوآین دی پلاس
 •  گروه دارویی: سین‌بیوتیک
 •  شكل دارويی: پودر مخلوط در خوراک و محلول در آب
 •  حیوان هدف: انواع اسب
 •  لاکتوباسیلوس رامنوسوس
 •  لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 •  انتروکوکوس فاسیوم
 •  پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی
 •  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
 •  باسیلوس سوبتیلیس
 •  باسیلوس لیشنی فورمیس
 •  ساکارومایسس سرویزیه
 •  پری بیوتیک (دکستران)
 •  ۲ گرم به ازای هر رأس کره اسب
 •  ۵ گرم به ازای هر رأس اسب بالغ
 •  مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پروبیوتیک:
  پروبیوتیک‌ها بعد از مصرف و استقرار در دستگاه گوارش حیوان موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش میزبان شده و با اتصال به دیواره روده و ممانعت از احتمال تشکیل کلنی توسط میکروارگانیسم‌های بیماریزا به عنوان سدی در برابر پاتوژن‌ها عمل می‌کنند. علاوه بر آن، پروبیوتیک‌ها ترکیباتی تولید می‌کنند که با مکانیسم های مختلف قادر به خنثی نمودن سموم تولید شده توسط عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش می‌باشند و با مکانیسم اگریگاسیون و کواگریگاسیون عوامل بیماریزا را به خارج از بدن حیوان دفع می کنند. میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک با اتصال به دیواره روده علاوه بر ایجاد تعادل میکروبی در فلور روده با تحریک سیستم ایمنی و تأثیر بر حرکات دودی روده، فعالیت دستگاه گوارش و سیستم ایمنی را بهبود بخشیده و بیماریهایی مانند کولیت را کنترل و درمان می کنند.
 •  مکانیسم عمل ترکیب مؤثره پری بیوتیک:
  پری بیوتیک موجود در محصول سین‌بیوتیک هایپروکواین دی‌پلاس ، دکستران الیگوساکارید است. این پری‌بیوتیک یک اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی است که از تخمیر و رشد باکتری لوکونوستوک مزنتروئیدس در محیط بر پایه ساکارز تولید می‏شود. دکستران در برابر آنزیم‏های معده مقاوم و در محیط دستگاه گوارش تنها باکتریهایی که دارای آنزیم دکستراناز هستند مانند باکتریهای مفید تولید‌کننده اسیدلاکتیک (ترکیبات باکتریایی این محصول) قادر به استفاده از آن می‌باشند. بدین ترتیب پری‌بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شده میکروارگانیسم‏های پروبیوتیک کمک کرده و در نهایت از رشد میکروارگانیسم‏های بیماریزا جلوگیری می‏کند. دکستران موجود در این ترکیب و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید شده توسط باکتریهای پروبیوتیک تحریک کننده سیستم ایمنی هستند.
هایپرو کواین دی پلاس
 •  بهبود عملکرد سیستم گوارشی
 •  پیشگیری و رفع کولیک
 •  پپیشگیری و رفع اسهال در کره اسب‌ها
 •  تقویت عملکرد سیستم ایمنی
 •  کاهش استرس‌های ناشی از مسابقات
 •  کاهش اختلالات عصبی
 •  بهبود اشتها
 •  بهداشت و سلامت سُم
 •  بهبود کارایی تولید مثل
 •  قوطی یک کیلوگرمی پت
 •  در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
 •  جهت ماندگاری بهتر و در صورت باز شدن پلمب بسته‌بندی و مصرف مقداری از فرآورده، از بسته شدن درب قوطی اطمینان حاصل کنید.
 •  فقط برای مصارف دامپزشکی استفاده شود.
 •  دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • دو سال پس از تولید
دام

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ

اطلاعات متنی

دانلود کاتالوگ
پت

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

اسب

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آبزیان

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

آکواران

اطلاعات متنی

زنبور

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی