کود بیولوژیک فسفوران

کود بیولوژیک فسفوران

مشخصات کلی فرآورده
  •  نام محصول: کود بیولوژیک فسفوران
کود بیولوژیک فسفوران پلاس

فسفر معدنی، ماده آلی و باکتری حل­کننده فسفات و محرک رشد گیاهی

فسفر معدنی                                                                10%

ماده آلی                                                                     12%

باکتری پدیوکوکوس                                   10 ×  CFU/gr  5

باکتری باسیلوس ولزنسیس                          10 ×  CFU/gr  5

گیاهان زراعی، سبزی و صیفی و گلخانه­ های خاکی (براساس محتوای فسفر خاک):

– محتوای فسفر خاک کمتر از 5 پی­پی­ام:

300 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده­سازی و یا کاشت به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.

محتوای فسفر خاک بین 5 تا 10 پی ­پی­ ام:

200 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده­سازی و یا کاشت به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.

محتوای فسفر خاک بین 10 تا 20 پی­ پی­ ام:

100 کیلوگرم در هکتار در زمان آماده­سازی و یا کاشت به روش نواری یا پخش یکنواخت استفاده شود.

درختان میوه و زینتی:

1 تا 5/1 کیلوگرم به ازای هر درخت (بسته به سن درخت) در چال کود/کانال­ کود زمستانه استفاده شود.

کود بیولوژیک فسفوران، محصولی جدید از شرکت بایوران است که همزمان حاوی مقادیر قابل‌توجهی فسفر معدنی، ماده آلی و باکتری‌های حل‌کننده فسفات و محرک رشد گیاهان است، سه جزیی که در مجموع در کنار تامین منبع فسفر موردنیاز گیاه، باعث بهبود ساختار فیزیکی خاک و ممانعت از تجمع فسفر غیرقابل جذب در خاک شده که به دنبال آن سبب تحریک جوانه‌زنی بذور، توسعه سیستم ریشه‌ای و افزایش رشد و عملکرد گیاهان می‌شوند. باکتری‌های محرک رشد گیاهی موجود در این کود بیولوژیک همچنین با استقرار در فضای اطراف ریشه و بافت‌های داخلی گیاهان سبب القای مقاومت گیاه در برابر انواع تنش‌های زنده و غیرزنده از طریق تولید آنتی‌بیوتیک‌ها، آنزیم‌های هیدرولیزکننده و متابولیت‌های ضدقارچی می‌شوند.

کود بیولوژیک فسفوران
  • افزایش میزان انحلال فسفات نامحلول و افزایش قابلیت جذب عناصری مانند آهن و کلسیم
  • افزایش عملکرد گیاهان زراعی، باغی و زینتی
  • قابلیت جایگزینی با کودهای شیمیایی فسفاته
  • قابل استفاده در تولید محصولات گیاهی سالم و ارگانیک
  • کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفاته
  • قابلیت کاربرد آسان بصورت دستی یا با ماشین‌های کودپاش

بصورت گرانول در کیسه‌های 25 و 50 کیلوگرمی بسته ­بندی شده است.

کود بیولوژیک فسفوران در جای خشک و خنک و به دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ

شرح

اطلاعات متنی

دانلود

دانلود کاتالوگ
جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی