کود-قارچکش بیولوژیک تریکوران جی

کود-قارچکش بیولوژیک تریکوران جی

مشخصات کلی فرآورده
  • نام محصول: کود قارچکش بیولوژیک تریکوران جی
کود بیولوژیک فسفوران پلاس

Trichoderma harzianum

Trichoderma harzianum                      107 propagule/g

روش سرک (گیاهان آپارتمانی): به ازای هر بوته یا گلدان، 1 تا 2 گرم (حدود 10 تا ۲۰ گرانول) از تریکوران­‌جی در محلی نزدیک ریشه گیاه ریخته و روی آن با خاک پوشانده شود.

روش سرک (گیاهان گلخانه‌­ای): به ازای هر بوته یا گلدان، 1 تا 2 گرم (حدود 10 تا ۲۰ گرانول) از محصول در محلی نزدیک ریشه گیاه ریخته و روی آن با خاک پوشانده شود.

همراه بذر (گیاهان گلخانه‌­ای): به ازای هر بذر، 1 گرم (حدود 10 گرانول) از محصول در مجاورت بذر قرار گرفته و روی آن با خاک پوشانده شود.

همراه نشاء (گیاهان گلخانه‌­ای): هنگام نشاءکاری در خاک یا بستر به ازای هر نشاء، 1 تا 2 گرم (حدود 10 تا 20 گرانول) از محصول در مجاورت ریشه نشاء قرار گیرد.

قارچ تریکودرما به عنوان ماده موثره این محصول علاوه بر اثرات غیرمستقیم بر گیاهان (کنترل بیماری­‌های قارچی خاکزاد)، با افزایش میزان جذب مواد غذایی توسط ریشه­‌ها، سبب بهبود رشد و سلامت گیاهان می­‌شود. این قارچ می­‌تواند رشد و توسعه ریشه و اندام هوایی گیاهان را تسریع بخشد.

کود قارچکش بیولوژیک تریکوران جی
  • توسعه سیستم ریشه‌­ای و افزایش جذب عناصر غذایی
  • القای مقاومت در گیاه در برابر تنش­‌های زنده (پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه)
  • القای مقاومت در گیاه در برابر تنش­‌های غیرزنده مانند خشکی، شوری، نوسانات دمایی و …

بصورت گرانول در بسته‌های ۱۰۰ گرمی فرموله شده است.

  • تریکوران­‌جی دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
  • دور از دسترس و دید کودکان و در محل قفل­‌دار نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ کش های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی