کود-قارچکش بیولوژیک پروبیو 96

کود-قارچکش بیولوژیک پروبیو 96

مشخصات کلی فرآورده
  •  نام محصول: کود-قارچکش بیولوژیک پروبیو 96
    (جهت حفظ سلامت و بهبود تغذیه گیاهان آپارتمانی)
کود بیولوژیک فسفوران پلاس

Bacillus velezensis  

Bacillus velezensis                                     108 CFU/ml

همراه با آب آبیاری (گیاهان آپارتمانی): 40 سی­‌سی از کود بیولوژیک را در یک لیتر آب حل نموده، سپس 20 تا 30 روز یکبار (بسته به نوع و سن گیاه و نظر کارشناس) گیاه با آن آبیاری شود.

همزمان با آماده‌­سازی و یا تعویض خاک گلدان (گیاهان آپارتمانی): در صورت تعویض خاک گلدان پس از اتمام کار، 40 سی­‌سی از کود بیولوژیک را در یک لیتر آب حل نموده و گیاه با آن آبیاری شود.

در گیاهان آپارتمانی، زهکشی نامناسب خاک گلدان و سنگینی بافت خاک سبب پوسیدگی­‌های ریشه و صدمه دیدن تارهای مویی ریشه و نهایتاً پژمردگی گیاه می­‌شود. باکتری موجود در کود بیولوژیک پروبیو 96، Bacillus velezensis، سبب بهبود سیستم ریشه‌­ای گیاه و کنترل بیماری­‌های قارچی ریشه و طوقه می­‌شود. همچنین یکی از مشکلات مهم در نگهداری گیاهان آپارتمانی، تنش جابجایی و عدم سازگاری گیاه در شرایط محیطی و مکانی جدید و تنش ناشی از تعویض خاک گلدان و صدمه دیدن ریشه است. پروبیو 96 سبب ترمیم ریشه و افزایش تحمل گیاه در برابر استرس­‌های محیطی و بهبود رشد گیاه می­‌شود.

  • بهبود جوانه‌‏زنی بذور، توسعه سیستم ریشه‌‏ای و افزایش رشد و سلامت گیاهان
  • پیشگیری و کنترل بیماری‌های قارچی خاکزاد (پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه)
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش­‌های غیرزنده مانند شوری از طریق تولید آنزیم ACC دآمیناز
  • بهبود حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی موجودات مفید خاکزی

بطری حاوی مایع به میزان 250 سی­‌سی است.

  • پروبیو 96 دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
  • دور از دسترس و دید کودکان و در محل قفل­‌دار نگهداری شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی