پروتئین هیدرولیزات بایوران

پروتئین هیدرولیزات بایوران

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: پروتئین هیدرولیزات بایوران (جلب‌کننده مگس‌های میوه)
   
کود بیولوژیک فسفوران پلاس

پپتیدهای کوتاه‌زنجیر، آمینواسیدها و ترکیبات فرار

پروتئین کل                                                         36%

پروتئین­‌هیدرولیزات بایوران را می­‌توان به دو روش تله‌­گذاری و طعمه‌­پاشی برای پایش و کنترل انواع مگس­‌های میوه استفاده کرد.

 • تله‌گذاری: در هر تله، 250 تا 300 سی‌سی از محلول پروتئین‌هیدرولیزات ۱۰ درصد را ریخته، سپس مقدار توصیه شده از حشره‌کش مناسب، به تله حاوی پروتئین‌هیدرولیزات اضافه شود. تله حاوی طعمه مسموم در ضلع جنوبی (سمت آفتاب‌گیر) درخت و در ارتفاع 1/5 تا ۲ متری از سطح زمین، در داخل تاج درخت نصب شود. در صورت تبخیر آب درون تله، به پروتئین‌هیدرولیزات موجود مقداری آب اضافه شود. هر تله، شعاع ۲۰ متری خود را پوشش می‌دهد.
 • طعمه‌پاشی: 5 لیتر پروتئین‌هیدرولیزات را در ۱۰۰ لیتر آب حل کرده و نسبت توصیه شده از حشره‌کش مناسب به آن اضافه شود. محلول حاصل به کمک نازل سمپاش، روی ضلع جنوبی (آفتاب‌گیر) درختان و با انتخاب یک درخت از هر ۵ درخت، طعمه‌پاشی شود. همچنین برای محصولات جالیزی مثل خربزه و خیار، عمل طعمه‌پاشی روی گیاهان غیرهدف روی کرت‌ها یا حاشیه مزرعه انجام دهید.

پروتئین­‌هیدرولیزات بایوران، یک ترکیب غذایی جلب­‌کننده موثر برای مدیریت جمعیت مگس‌های میوه (مگس میوه مدیترانه‌­ای، مگس گیلاس، مگس زیتون، مگس خربزه و مگس جالیز) است. پروتئین هیدرولیز شده شامل پپتیدهای کوتاه‌زنجیر، آمینواسیدها و ترکیبات فرار موجود در این محصول، باعث افزایش قدرت جلب‌کنندگی برای مگس‌های میوه بالغ می‌شود. وجود طیفی از آمینواسیدهای مفید در این محصول باعث می‌شود تا طعمه‌پاشی آن روی سطوح گیاهی، علاوه بر جلب مگس‌های میوه بالغ، اثر تغذیه‌ای موثری نیز در مرحله باردهی گیاه داشته باشد.

پروتئین هیدرولیزات بایوران
 • سرعت تبخیر پایین و ماندگاری بالا در محیط
 • قدرت جلب‌کنندگی بالا برای انواع مگس‌های میوه و جالیز
 • تولید محصول به روش هیدرولیز آنزیمی
 • اثر مثبت تغذیه‌ای بر رشد و باردهی گیاهان
 • فاقد اثرات زیانبار روی انسان، دام و محیط زیست
 • کاهش میزان مصرف حشره‌کش‌های شیمیایی
 • تولید میوه‌های سالم و عاری از سموم شیمیایی و حفظ ارزش بازارپسندی میوه

بطری حاوی مایع 1 لیتری است.

 • بطری حاوی محصول، در دمای اتاق و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

پروتئین­ هیدرولیزات بایوران، در صورت نگهداری در شرایط مناسب، تا دو سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی