کود-قارچکش بیولوژیک پروبیو 96 (مایع)

کود-قارچکش بیولوژیک پروبیو 96 (مایع)

مشخصات کلی فرآورده
 
 •  نام محصول: کود-قارچکش بیولوژیک پروبیو 96 

Bacillus velezensis

Bacillus velezensis                                  108 CFU/ml

 • بذرمال و غده‌مال: 1 تا 4 لیتر پروبیو 96 را روی 100 کیلوگرم بذر یا غده گیاهان (بسته به اندازه بذر یا غده) ریخته و بذرها زیر و رو شوند. سپس، بذرها یا غده ها را به مدت 5 تا 10 دقیقه در سایه پهن کرده و پس از خشک شدن، اقدام به کشت شود.
 •  تلقیح بذرهای جوانه‌زده: پس از جوانه‌زنی بذرهایی مانند برنج، 1 لیتر پروبیو 96 به صورت محلول در مقدار مناسبی آب به بذرهای جوانه‌زده یک هکتار مزرعه اضافه شود.
 • تلقیح ریشه نشاء و نهال: در این روش، میزان 3 لیتر پروبیو 96 در 100 لیتر آب در یک تشت یا مخزن حل شده و ریشه نشاء و نهال پیش از کشت، به مدت ۱۵ دقیقه در محلول تهیه‌شده قرار داده شود.
 •  آبیاری: در این روش، میزان 3 تا 4 لیتر پروبیو 96 با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط شده و در یک مخزن شیردار در مسیر آبیاری قرار داده شود تا به طور یکنواخت برای یک هکتار از مزرعه، باغ یا خزانه (ویژه برنج) مورداستفاده قرار گیرد.
 •  چالکود زمستانه: در سایه انداز درخت، بسته به سن و اندازه آن، یک یا دو چاله به قطر 30 و عمق 40 سانتیمتر ایجاد و 3 کیلوگرم کود دامی کاملاً پوسیده در هر چاله ریخته شود. 1 لیتر پروبیو 96 در 50 لیتر آب حل شده و از محلول تهیه شده، یک لیتر در هر چاله ریخته و روی آن با خاک پوشانده شود.

از مهم‌ترین مکانیسم‌های شناخته‌شده کود-قارچکش بیولوژیک پروبیو 96 می‌توان به حل کردن فسفات، تولید سیدروفور، تولید هورمون‌های رشدی و بویژه تولید طیفی از ترکیبات ضداسترس و ضدقارچی اشاره کرد. این محصول، ترکیب بسیار موثری در مواجهه با تنش‌های زنده و غیرزنده مانند عوامل بیمارگر خاکزی همچون قارچ‏‌های عامل بوته‌میری و پژمردگی و پوسیدگی ریشه و طوقه، خشکی، شوری خاک و آب و … نیز به شمار می‌رود. 

کود قارچکش بیولوژیک پروبیو 96 (مایع)
 •  بهبود جوانه‏‌زنی بذور، توسعه سیستم ریشه‏‌ای و افزایش رشد و عملکرد گیاهان
 •  پیشگیری و کنترل بیماری‌های قارچی خاکزاد (بوته‌میری، پوسیدگی و پژمردگی ریشه و طوقه)
 •  افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های غیرزنده مانند شوری از طریق تولید آنزیم ACC دآمیناز
 •  بهبود حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی موجودات مفید خاکزی
 •  تولید محصول سالم و عاری از مواد شیمیایی

بطری حاوی مایع 1 لیتری است.

 • در جای خشک و خنک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری و نیز از یخ زدگی محافظت شود.

در صورت نگهداری در شرایط خشک و خنک تا یک سال پس از تولید قابل مصرف است.

کود بیولوژیک

نام محصول

شرح

اطلاعات متنی

قارچ‌کش‌های بیولوژیک

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

حشره کش‌های بیولوژیک
کود بیولوژیک گیاهان آپارتمانی

شرح

اطلاعات متنی

شرح

اطلاعات متنی

جلب کننده مگس های میوه

شرح

اطلاعات متنی

کنترل بیولوژیک ماکرو

شرح

اطلاعات متنی